“İmar Planı Komisyon Toplantısı”

        Elbistan’ın, İller Bankası tarafından hazırlanan ve askı süreci sona eren imar planları ile ilgili olarak itirazların değerlendirilmesi amacıyla kurulan İtiraz Değerlendirme Komisyonu ilk toplantısını yaptı.
        İtiraz Değerlendirme Komisyonu’nun başkanlığını yürüten İlçe Kaymakamı Özkan DEMİR yaptığı değerlendirmede;
İmar planları ile ilgili ilk toplantıyı yaptıklarını belirterek, “Teknik düzeydeki sahadan kopuk olan konuların görüşüleceğini, bu konu hakkında daha detaylı çalışma yapılabilmesi ve görüşlerin detaylı değerlendirilmesi için mahallinde kurulan komisyon olarak ilk toplantımızı yapıyoruz. Toplantıda itirazı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri yetkilileri, İller Bankası yetkilileri, yüklenici firma, Ticaret Odası temsilcileri burada. İlk toplantımız teknik düzeyde olacak. Teknik düzeyde göz ardı edilen konular varsa görüşülmüş ve tartışılmış olacak. Bunun akabinde sivil toplum kuruluşu başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz ve belediye meclis üyelerini davet ederek teknik düzeydeki konularla ilgili görüşlerini alacağız. Nihai olarak bu aşamalardan geçtikten sonra tüm konuları görüşmüş olacağız. Bu doğrultuda da İller Bankası yetkilileri ve yüklenici firma da saha da olacak” dedi. 
        Ayrıca “İtiraz Değerlendirme Komisyonunun,” tüm Elbistan'ı ilgilendiren detaylarla ilgili çalışma yapacağını, bireysel itirazların ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İller Bankası tarafından değerlendirileceğini kaydeden Elbistan Kaymakamı ve Komisyon Başkanı Özkan DEMİR, “Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan ferdi itirazlar zaten orada görüşülecek. Uygun olan ya da olmayan talepler gözden geçirilecek. Yapılan itirazlar sadece Büyükşehir süzgecinden geçmeyecek. İller Bankası da bu talepleri gözden geçirecek. Bireysel talepler, İller Bankası ve Büyükşehir Belediyesi özeline gidecek. Biz ise, Elbistan’la ve Elbistan'ın geleceği ile kamunun geneline hitap eden eksiklik ve boşluk varsa biz onları tamamlamaya ve gidermeye çalışacağız. Genel itibariyle bütün planı, toplumun bütün kesimlerinin katılımı ile tekrardan değerlendirme imkanı bulmuş olacağız. Başından sonuna kadar herkesi dinleyeceğiz. Sahadan da kopuk olmadan bir çalışma sürdüreceğiz” dedi.