Elbistan Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Koruma Kanunu İlçe Koordinasyon Kurulu 2017 yılı İlk Toplantısı Elbistan Kaymakamımız Tuncay AKKOYUN başkanlığında gerçekleştirildi.
 

        Toplantıya Elbistan Kaymakamımız Tuncay Akkoyun, İlçe Garnizon Komutanı, Elbistan Belediye Başkanı, Elbistan Barosu Temsilcisi, İlçe Milli Eğitim Müdürü,  Elbistan Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve ilgili daire amirleri katıldı.
Elbistan Sosyal Hizmetler Merkezi İlçe Müdürü Akif Yüce sunum eşliğinde programda olan çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.
Toplantıda konuşan Elbistan Kaymakamımız Tuncay Akkoyun, İlçe Koordinasyon kurulunun işleyişiyle alakalı beklentileri katılımcılara aktarırken, katılımcılar da görüşlerini bildirdi.
 
 

        Elbistan Kaymakamımız konuşmasında;” Bu toplantımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın korunması ve desteklenmesi açısından çok önemlidir. Çocuklarımızın yüksek yararı için önlemler alıp, erken müdahale mekanizmaları kuruyoruz.
İlçemizde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve üniversitemiz tarafından çocuklarımıza yönelik verilen hizmetlerin koordine edilmesi ve bütünlük içinde sunulmasını son derece önemlidir.
Özellikle korunma ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocuklarımızın tespiti ve muhtemel çözüm mekanizmaları için komisyon oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz komisyonda İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve Belediyemiz tespit çalışmalarında gerekli desteği verirken, Sağlık Müdürlüğümüz ve Rehberlik Araştırma Merkezimiz çocuklarımızın içinde bulunduğu bu olumsuz durumlarının tespitinde ve müdahale önerileri için çalışmalar yapacaklar. Ayrıca bu çocuklarımız oluşturduğumuz komisyon tarafından kayıt altına alınıp sosyal ve eğitsel alanlara yönlendirilerek Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Elbistan Gençlik Merkezi gibi kurumlarımıza adaptasyonu sağlanarak destekleyici tedbirlerin uygulamış olacağız.
        Bir sonraki toplantımızda kurumlarımız projeler ile katılacaklar. Projelerde uygulanabilirliğe ve sürdürülebilirliğe dikkat edilecek. Oluşturulan komisyon çalışmalarına hemen başlayıp tespit, analiz, çözüm, takip ve değerlendirmelerini raporlaştırarak bir sonraki toplantımızda kurul üyelerine sunacak” dedi.
        Ayrıca Elbistan içinde özellikle trafik ışıklarında dilenen Suriyeli çocuklarımızla ilgili kararlar da aldıklarını belirten Kaymakamımız Akkoyun; ”Emniyet ve Jandarma görevlilerimizle birlikte Belediye zabıtalarımız kendi isteğiyle veya zoraki dilendirilen çocuklarımızı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde Suriyeli öğrencilerin eğitiminde görev alan öğretmenlerimiz desteğiyle tespit edecek, komisyonlarımızca çözüme yönelik ilgili kurum- kuruluş veya sivil toplum örgütlerimize yönlendirilecektir” dedi.
        Kaymakamımız Akkoyun’un konuşmasının ardından katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.